Graphic Designer and Illustrator
IMG_9764.jpg

Marie Willumsen for Det Danske Spejderkorps

For 3 years I've made the illustrations for the Danish scout counsil (Det Danske Spejderkorps) in collaboration with Aller Media. 
See the membershipfolders from 2014 HERE and HERE.
 

Illustrationer til Dansk spejderforbund.
lavet til deres medlemsblade fra 2015-2018.

IMG_0218.JPG
IMG_0215.JPG